GBKN internet diensten:  BGT vervangt BKOL

 Door de beschikbaarheid van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie),
 waarin GBKN-data is geassambleerd met andere grootschalige informatie,
 zullen het GBKN bestelloket en de GBKN webservice (BKOL)
 per 1 januari 2016 niet meer beschikbaar zijn.

 Voor specifieke vragen m.b.t. de GBKN kunt u mailen naar Bestellingen.Gbkn@kadaster.nl

 Voor het bekijken van BGT-data bezoekt u de PDOK viewer.

 Voor het verkrijgen van BGT-data in GML-formaat bezoekt u de downloadservice voor de BGT.

 Er zijn geen kosten verbonden met het bekijken en het downloaden van BGT informatie.